Basilica di Santa Maria Maggiore  i Roma

To gleder og et stort spørsmålstegn

Treenighetssøndag: PrekentekstLuk 10,21-24

Bokmål

21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.22 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»
   23 Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser!24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Nynorsk

21 I same stunda jubla han i Den heilage ande og sa: «Eg lovar deg, Far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, men openberra det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.22 Alt har Far min overgjeve til meg. Ingen veit kven Sonen er, utan Faderen, og ingen veit kven Faderen er, utan Sonen og den som Sonen vil openberra det for.»
   23 Då dei var åleine, vende han seg til læresveinane og sa: «Sæle dei auga som ser det de ser!24 For eg seier dykk: Mange profetar og kongar ville gjerne sjå det som de ser, men fekk ikkje sjå, og høyra det som de høyrer, men fekk ikkje høyra.»

Nordsamisk

21 Dan seammás son ávvudii Bassi Vuoiŋŋas ja celkkii: «Mun rámidan du, Áhččán, almmi ja eatnama Hearrá, danne go leat čiehkan dán viisáin ja jierpmálaččain, muhto leat almmustahttán dan uhcahaččaide. Duođaid, Áhččán, nu lei du buorre dáhttu.22 Buot lea Áhččán oskkildan munnje. Ii oktage dieđe gii Bárdni lea earet Áhči, ii ge oktage dieđe gii Áhčči lea earet Bártni ja dan geasa Bárdni dáhttu almmustahttit su.»
   23 Go son lei okto máhttájeddjiidisguin, de celkkii sidjiide: «Ávdugasat dat čalmmit mat oidnet dan maid dii oaidnibehtet!24 Dasgo mun cealkkán didjiide: Ollu profehtat ja gonagasat livčče hálidan oaidnit dan maid dii oaidnibehtet, eai ge beassan oaidnit dan, ja gullat dan maid dii gullabehtet, eai ge beassan gullat dan.»
   

1. lesetekst1 Mos 18,1-8

2. lesetekstRom 11,33-36

Bokmål

33 Å, dyp av rikdom
          og visdom og kunnskap hos Gud!
          Hvor uransakelige hans dommer er,
          hvor ufattelige hans veier!
          
   34  Hvem kjente Herrens sinn,
           og hvem var hans rådgiver?
          
   35  Hvem ga ham noe først
           så han skulle få noe igjen?
          
   36 For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.
          Ham være ære i all evighet! Amen.

Nynorsk

33 Å, for eit djup av rikdom
          og visdom og kunnskap hos Gud!
          Kor uransakelege hans dommar er,
          og kor ufattelege hans vegar!
          
   34  Kven kjende Herrens sinn,
           eller kven var rådgjevaren hans?
          
   35  Kven gav han noko først
           så han skulle få vederlag?
          
   36 Av han og ved han og til han er alle ting.
          Han vere ære i all æve! Amen.

Nordsamisk

33 Man čieŋal lea Ipmila riggodat,
        viisodat ja diehtu!
        Man suokkardallameahttumat leat su duomut,
        ja man árvitmeahttumat su geainnut!
   34 Gii dovdá Hearrá jurdagiid,
        gii sáhttá leat su ráđđeaddi?
   35 Gii lea addán sutnje maidege,
        man son ferte buhtadit?
   36 Sus ja su bokte ja sutnje lea buot mii lea.
        Sutnje lehkos gudni agálašvuhtii! Amen.
   

Teksten denne treenighetssøndagen får meg til å huske på to ting jeg tenker er viktig for å holde på gode fokus i en hverdag som iblant kan synes grå, og noen ganger til og med svart.

Ja, for det er jo fort gjort å se seg blind på det vanskelige og negative i hverdagen – og så glemmer man de gode tingene. Og nettopp det er den ene gleden i denne lille teksten; Salige er de øyne som ser det dere ser! sier Jesus. Disiplene så Jesus. De hadde sett han hver dag en god stund. Og begynte nok å tenke at det var helt hverdagslig, for de hadde mange vanlige dager sammen også. De trasket og gikk og spiste og pratet, og ikke alle dager var det brødunder eller bergprekener.

Men hvor mye skulle jeg ikke gitt for å ha hatt en slik traskende, støvete og svett dag med Jesus. Det er ikke sikkert entusiasmen sprutet ut av disiplene hver dag. Men så heldige de var som fikk se Jesus hver dag. Så er det så mange ting jeg ser hver dag, som jeg er heldig med, men jeg tar det som en selvfølge og glemmer å glede meg over det. Det er dumt av meg. Jeg har mye å glede meg over, men er mye flinkere til å se det som ikke er å glede seg over – og så lar jeg det prege hverdagen min.


Jeg er glad for at Jesus med disse ordene også minner meg på at jeg er salig – for mine øyne ser også mye godt. Til og med Jesus kan jeg få øye på i hverdagen hvis jeg bare vil. Det kan spre glede i mitt liv. Og nå håper jeg at du også har blitt minnet om det i ditt liv.
Det andre som er gledelig i denne teksten er jo at Jesus sier at for å få Guds åpenbaring og oppleve Jesus, må man ikke være vis eller forstandig. Utdannelse og kvalifikasjoner er ikke kriterier. Det er rett og slett slik at du behøver ikke forstå alt om Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd – treenighet og Den hellige. Egentlig behøver du ikke forstå noen ting, for det handler om å få oppleve. Gud er en opplevelse, ikke en utdannelse med skriftlig eksamen og muntlig høring. Og takk Gud for det! Som barn kan vi få kjenne på varme, kjærlighet og omsorg helt uten at vi kan forklare hvorfor vi får alt dette. Så deilig!


Men så dette spørsmålet til slutt. Hvorfor har Gud skjult det for de vise og forstandige? Og hvorfor åpenbarer ikke Sønnen Faderen for alle? Hva er det som sies her? Jeg forstår ikke helt det. Jeg vil tenke som i barnesangen: Alle, alle vil vi ha med, til himlens lyse land! Og i mitt hjerte så tenker jeg jo at det vil Gud også. Jesus døde og oppsto for oss alle – det er det vi skal fortelle med handling og kanskje også med ord. Slik at alle som ikke har opplevd denne varmen, kjærligheten og omsorgen kan få oppleve den. Slik at de også kan se Jesus. Også i gråe og svarte hverdager – vel vitende om at det å leve et liv med Gud handler ikke om å forstå alt!

Del