To søstre i Bibelen er kjent for å være svært forskjellige, men stemmer det egentlig?

15. søndag i treenighetstiden: PrekentekstLuk 10,38-42

Bokmål

38 Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham *i huset sitt.•39 Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.»41 Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting.42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Nynorsk

38 Medan dei var på veg, kom Jesus til ein landsby, og ei kvinne som heitte Marta, tok imot han *i heimen sin.•39 Ho hadde ei syster som heitte Maria, og Maria sette seg ved Herrens føter og lydde på orda hans.40 Men Marta hadde det så travelt med alt ho skulle stella til. Og ho gjekk bort til dei og sa: «Herre, bryr du deg ikkje om at syster mi lèt meg vera tenar åleine? Sei til henne at ho skal hjelpa meg.»41 Då svara Herren: «Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting.42 Men det er eitt som er nødvendig. Maria har valt den gode delen, og den skal ikkje takast frå henne.»

Nordsamisk

38 Vádjolettiin son bođii muhtun gillái, gos Mártá-nammasaš nisu vuostáiválddii su ruovttustis.39 Márttás lei oabbá gean namma lei Márjá; son čohkánii Hearrá julggiid ovdii ja guldalii su sániid.40 Muhto Mártá lei doaimmas buot bargguiguin bálvalan dihtii gussiid. Son bođii sudno lusa ja dajai: «Hearrá, it go beroš go mu oabbá diktá mu okto buot bargat? Daja sutnje ahte galgá veahkehit mu.»41 Muhto Hearrá vástidii sutnje: «Mártá, Mártá! Don muosehuvat ja ražat nu máŋggain áššiin.42 Muhto goit okta lea dárbbašlaš. Márjá lea válljen buori oasi, ja dat ii váldojuvvo sus eret.»
   

1. lesetekst2 Mos 19,1-6

2. lesetekstFil 4,10-14

Bokmål

10 Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det.11 Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har.
          
   12 Jeg vet hva det er å ha det trangt,
          og hva det er å ha overflod.
          I alt og i alle ting er jeg innviet,
          å være mett og å være sulten,
          å ha overflod og å lide nød.
          
   13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
14 Likevel gjorde det meg godt at dere sto sammen med meg da jeg var i nød.

Nynorsk

10 Det gleder meg storleg i Herren at dykkar omsorg for meg no skyt nye skot. De har nok hatt omtanke for meg før òg, men då hadde de ikkje høve til å gjera noko med det.11 Eg seier ikkje dette fordi eg leid naud, for eg har lært å klara meg med det eg har.
          
   12 Eg veit kva det er å ha lite,
          eg veit kva det er å ha overflod.
          I alt og i alle ting er eg innvigd,
          å vera mett og vera svolten,
          å ha overflod og ha for lite.
          
   13 Alt maktar eg i han som gjer meg sterk.
14 Likevel gjorde det meg godt at de stod saman med meg då eg var i naud.

Nordsamisk

10 Hearrá lea addán munnje dan stuora ilu ahte dii fas lehpet ealljáruššan atnit mus fuola. Dii lehpet gal dahkan dan ovdal ge, muhto dalle dis ii lean vejolašvuohta dahkat maidege.11 Mun in cealkke dán danne ahte mus livččii váilon mihkkege, dasgo mun lean oahppan duhtat dasa mii mus lea.12 Mun dieđán maid mearkkaša eallit geafivuođas ja maiddái valljivuođas. Mun lean duođaid muosáhan buot, sihke nelgon ja borran gallás, eallán sihke valljivuođas ja vádjitvuođas.13 Buot nagadan su siste guhte dahká mu gievran.
   14 Dattege dii lehpet dahkan bures go veahkeheiddet mu áŧestusain.

De to søstrene virker så ulike i søndagens tekst

Marta er opptatt med å stelle i stand til Jesus kommer på besøk, mens Maria setter seg ved Mesterens føtter og får beskjed om at hun har valgt den gode del. Mye forkynnelse har bidratt til å forstørre denne ulikheten og nærmest karikert to ulike kvinneroller.

I dag tenker jeg vel så mye på det som binder dem sammen. Selvsagt er de forskjellige. Men de er også to søstre som slipper Jesus inn i livet sitt og er nærværende på hver sin måte: den ene ved å lytte, den andre ved å stelle i stand. Felles for dem begge er nettopp det; at de slipper Jesus inn i sitt hjem.

Hjem er et viktig ord i Bibelen. Jesus inviterer seg hjem til alt fra tollere til fariseere, og himmelen lignes det å komme hjem og holde måltid med Gud. Jeg er glad i dette enkle poenget. At det hverdagslige ordet hjem brukes for å speile selve gudsriket. Gud inviterer seg hjem til oss, og vi er hjemme når vi er omsluttet av Guds grenseløse kjærlighet. Der er vi grunnleggende sett like tross alle våre forskjeller. Vi ett uansett om vi ligner Marta eller Maria, om vi er sånn eller slik – vi er alle ett i vår Fars hus. Og vet du hva?  I Guds hus er det mange rom, rom til ulike mennesker som deg og meg!

Del