.......jeg vil gi dere hvile......

9. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMatt 11,28-30

Bokmål

28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Nynorsk

28 Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!29 Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjartet; så skal de finna kvile for dykkar sjel.30 For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»

Nordsamisk

28 Bohtet mu lusa, buohkat geat rahčabehtet ja guoddibehtet lossa nođiid, de attán didjiide vuoiŋŋadusa.29 Váldet mu geassá badjelasadet ja ohppet mus, dasgo mun lean gierdavaš ja vuollegaš váimmus, dalle gávdnabehtet vuoiŋŋadusa sieluidasadet.30 Dasgo mu geasis lea buorre, ja mu noađđi lea geahpas.»
   

1. lesetekstHos 6,1-3

Bokmål

1 Kom, la oss vende om til Herren!
          For han rev i stykker, men vil helbrede oss,
          han slo, men vil forbinde oss.
          
   2 Han gjør oss levende etter to dager,
          den tredje dagen reiser han oss opp,
          så vi kan leve for hans ansikt.
          
   3 La oss lære å kjenne Herren,
          la oss jage etter å kjenne ham!
          Sikkert som soloppgangen kommer han,
          han kommer til oss lik regnet,
          lik vårregnet som væter jorden.
          
   

Nynorsk

1 Kom, lat oss venda om til Herren!
          For han reiv sund, men vil gjera oss friske,
          han slo, men vil forbinda oss.
          
   2 Han gjer oss levande etter to dagar,
          den tredje dagen reiser han oss opp,
          så vi kan leva for hans andlet.
          
   3 Lat oss læra å kjenna Herren,
          lat oss jaga etter å kjenna han!
          Sikkert som soloppgangen kjem han,
          han kjem til oss lik regnet,
          lik vårregnet som væter jorda.
          
   

Nordsamisk

1 Bohtet, máhccot Hearrá lusa!
          Son lea gaikkodan, muhto son maid dálkkoda,
          son lea časkán, muhto son maid čatná háviid.
          
   2 Son ealáskahttá min guovtti beaivvi geažes,
          goalmmát beaivvi son čuoččáldahttá min,
          vai mii beassat eallit su ovddas.
          
   3 Ohppot dovdat Hearrá, viggot dovdat su!
          Son boahtá vissásit go iđitguovssu,
          son boahtá min lusa dego arvi,
          dego giđđaarvi mii láktada eatnama.
          
   

2. lesetekstRom 8,31-39

Bokmål

31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
   33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Nynorsk

31 Kva skal vi så seia til dette? Er Gud for oss, kven er då imot oss?32 Han som ikkje sparte sin eigen Son, men gav han for oss alle, kan han anna enn gje oss alt med han?
   33 Kven vil koma med skuldingar mot Guds utvalde? Gud er den som frikjenner.34 Kven kan då fordømma? Kristus Jesus er den som døydde, ja, meir enn det, han vart reist opp og er ved Guds høgre hand, og han bed for oss.35 Kven kan skilja oss frå Kristi kjærleik? Naud eller angst eller forfølging eller svolt, å stå naken eller i fare eller framfor sverd?36 Som det står skrive:
           For di skuld blir vi drepne dagen lang,
           vi blir rekna som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinn vi meir enn siger ved han som elska oss.38 For eg er viss på at verken død eller liv, verken englar eller krefter, verken det som no er eller det som koma skal, eller noka makt,39 verken det som er i det høge eller i det djupe, eller nokon annan skapning, skal kunna skilja oss frå Guds kjærleik i Kristus Jesus, vår Herre.

Nordsamisk

31 Maid mii dása cealkit? Jos Ipmil lea min beale, gii dalle lea min vuostái?32 Son guhte ii seastán Bártnis, muhto attii su min buohkaid ovddas, manne son dalle ii galggaše addit midjiide buot eará ge oktan suinna?33 Gii sáhttá váidalit sin geaid Ipmil lea válljen? Ii oktage, go Ipmil lea dat guhte cealká sin vanhurskkisin.34 Gii sáhttá dubmet sin? Ii oktage, go Kristus Jesus lea dat guhte jámii ja velá bajásčuoččáldahttojuvvui ja čohkká Ipmila olgeš gieđa bealde ja rohkadallá min ovddas.35 Gii dalle sáhttá earuhit min Kristusa ráhkisvuođas? Sáhttá go áŧestus, ballu, doarrádallojupmi, nealgi, álásvuohta, heahti dahje miehkki?36 Nugo lea čállojuvvon:
        Du dihtii mii goddojuvvot geažos beaivvi,
        mii adnojuvvot njuovvansávzan.
   37 Muhto buot dáid áŧestusaid badjel son addá midjiide vuoittu, son guhte ráhkistii min.38 Dasgo mun lean vissis das ahte ii jápmin ii ge eallin, eai eŋgelat eai ge eará oaivámuččat, eai dat mat leat dál eai ge dat mat bohtet, dahje miige fámuid,39 eai dat mat leat badjin eai ge dat mat leat čiekŋalasas, sáhte earuhit min Ipmila ráhkisvuođas Kristus Jesusis, Hearrásteamet.
   

Når noe er vanskelig i livet er det lett å tenke at man skal fikse det selv.

Når noe er vanskelig i livet er det lett å tenke at man skal fikse det selv. Det er så lett å tenke: Jeg ordner opp selv, det klarer jeg! Men vi skal ikke trenge å være aleine om ting. Jesus sier at vi skal komme til han med tunge byrder og det vi strever med, så skal han gi oss hvile. Vi trenger ikke bære aleine, om vi ber Jesus om hjelp, så bærer han litt av byrden for oss! Og han gir oss et bedre åk. Et åk er jo ikke akkurat noe vi bruker ofte i Norge i dag. Jeg har aldri brukt det, men det brukes til å legge over skuldrene og løfte for eksempel en bøtte vann på hver side. En måte å enklere bære mer, og å fordele vekten av det man bærer.

Jesus sier at han vil gi oss sitt åk, som er godt, og at han vil gi oss sin byrde, som er lett. Tenk det, bare vi kommer til Jesus med det som er vanskelig, så gir han oss en bedre måte å bære på, og i tillegg tar han byrdene våre og gir oss lettere ting å bære på!

Livet er så mye enklere å takle om vi ikke går rundt og bærer på vanskelige ting aleine, vi kan dele det med Jesus, og vi kan dele det med folk rundt oss som bryr seg om oss, så skal vi klare å finne hvile.

Del