Søndagstanker

 

Prekentekst 17.01.16
3. søndag i åpenbaringstiden

15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»
          
    16 Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
    17 For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
          
    18 Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er.

13 Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» 14 Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» 15 Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.
   

5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.
          
    6 Men for oss er det én Gud, vår Far.
          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
          Og det er én Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

15 Johannes vitnar om han og ropar ut: «Det var om han eg sa: Han som kjem etter meg, er komen før meg, for han var til før meg.»
          
    16 Av hans overflod har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
    17 For lova vart gjeven ved Moses,
          nåden og sanninga kom ved Jesus Kristus.
          
    18 Ingen har nokon gong sett Gud,
          men den einborne, som er Gud,
          og som er i fanget til Far,
          han har synt oss kven han er.

13 Då sa Moses til Gud: «Enn om eg går til israelittane og seier til dei: Han som er dykkar fedrars Gud, har sendt meg, og dei så spør meg: Kva er namnet hans? Kva skal eg svara dei?» 14 Gud svara Moses: «Eg er den eg er.» Og han sa: «Slik skal du svara israelittane: Eg er har sendt meg til dykk.» 15 Og Gud heldt fram: «Du skal seia til israelittane: Herren, dykkar fedrars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dykk. Dette er mitt namn til evig tid, dette skal eg kallast frå slekt til slekt.
   

5 Rett nok finst det såkalla gudar, både i himmelen og på jorda, ja, det er mange gudar og mange herrar.
          
    6 Men for oss er det éin Gud, vår Far.
          Alt vart til av han, og til han er vi skapte.
          Og det er éin Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved han, og ved han lever vi.

15 Johanas duođašta su birra ja čuorvu: «Son lea dat gean birra mun celken: Son guhte boahtá mu maŋŋil, lea stuorit go mun, dasgo son lea leamaš ovdal mu.»
    16 Su dievasvuođas mii buohkat leat ožžon, árpmu árpmu badjelii. 17 Dasgo láhka addojuvvui Movssesa bokte, árbmu ja duohtavuohta bođii Jesus Kristusa bokte. 18 Ii oktage leat goassege oaidnán Ipmila, muhto áidnoriegádeaddji, guhte lea Ipmil, ja guhte lea Áhčis váimmu lahka, son lea čájehan midjiide gii son lea.
   

13 Moses dajai Ipmilii: "Go mun boađán israellaččaid lusa ja dajan sidjiide, ahte sin áhčiid Ipmil lea vuolggahan mu sin lusa, ja sii jerret su nama, de maid mun dalle vástidan sidjiide?" 14 Ipmil celkkii Mosesii: "Mun lean dat gii mun lean. Ná don galggat vástidit israellaččaide: Mun Lean lea vuolggahan mu din lusa." 15 Ipmil sártnui ain Mosesii: "Cealkke israellaččaide ahte Hearrá, sin áhčiid Ipmil, Abrahama, Isaka ja Jakoba Ipmil, lea vuolggahan du sin lusa. Dát lea mu namma agálaččat; dáinna namain sii galget čuorvut mu buolvvas bulvii.

5 Vaikko mahkáš livčče ge ipmilat almmis ja eatnama alde, ja maiddái eatnat ipmilat ja hearrát, de mis lea almmatge 6 dušše okta Ipmil, Áhčči. Sus boahtá buot, ja su lusa mii leat mannamin. Mis lea dušše okta Hearrá, Jesus Kristus. Su bokte lea buot sivdniduvvon, ja mii eallit su bokte.
   

"Ingen har noen gang sett Gud"

Da jeg var barn sang vi «Vår Gud han er så fast en borg» på skolen - så ofte at jeg kan huske den sto på side F 16 i kristendomsboken og at neste setning lød: «Han er vårt skjold og verge». Hvordan Gud kunne være en borg, forsto jeg ikke. Og hva var skjold og verge? Først som voksen teologistudent lærte jeg om hvilket utall av bilder mennesker har brukt til å beskrive Gud. Borg, skjold, dommer, fyrste, konge, far, mor, rede er bare noen få. Jeg skjønte med ett at gudsbilder er nettopp bilder og at ikke noe bilde kan gripe mer enn et ørlite glimt av den store sannheten. Det var nærliggende å forkaste både dem og Gud. Men, sa min kloke lærer: At mennesker endrer seg, sitt språk og sine bilder, er ikke ensbetydende med at Gud har endret seg.

Vi har feiret jul. Vi har feiret at Gud, som alltid er mer enn vi kan se, valgte å fødes til jorden som et lite menneskebarn og på den måten vise oss sitt ansikt. I over to tusen år har mennesker grublet på hvem Jesus egentlig var. Vi har vært samlet til gudstjenester i hans navn. Vi har bygget fellesskap på tvers av alle landegrenser. Men vi har også kranglet om hva som er sannheten. «Ingen har noen gang sett Gud» skriver Johannes i denne søndagens tekst. Det maner hver eneste enkelt til ydmykhet overfor mysteriet. «Men den enbårne (…………) har vist oss hvem han er» sier også Johannes. Det maner oss til å velge bilder som holder i møte med den grenseløse kjærligheten Jesus igjen og igjen viste at Gud er.

Skrevet av

Pernille Astrup

Nettprest  

11.01.16
2 kommentarer
  • K. K. Kjeldahl Og snart er året omme med jul igjen, men har gjenoppdaget Nettkirken og er takknemlig forat denne form for prest og kirke med Søndagstanker fortsatt er opprettet. Presten P. A. sine ord når meg og den kommende høytid med trøst og det er underlig godt.
    08.12.2016 02:32:13
  • Dithen Takk for nydelig tekst :)
    15.01.2016 17:51:39

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget