Maria Paulsen Skjerdingstad

Maria er til daglig prest i Røa og Sørkedalen menigheter.