Knut Nåtedal

I permisjon ut 2019

Knut (f. 1970) er utdannet prest fra Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Han har vært prest og familieterapeut ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu i Troms, feltprest i Forsvaret, skolelagsprest og prest i Slagen/Tønsberg. Knut har vært nettprest i 50% stilling siden 2009, og jobber 50 % som sykehusprest ved Sykehuset i Vestfold.

Knut har permisjon ut 2019.

Del