Harald Daasvand

Harald slutter i Nettkirken 1.januar 2018 etter lang tjeneste siden oppstarten i 1999

Han har vært knyttet til Sjømannskirken siden 1972. Han har vært nettprest siden han var med å etablere Nettkirken i 1999.