Ellen Langlete Haga

Ellen er sykehusprest ved sykehuset i Østfold og har 30% vikariat i Nettkirken ut juli 2019. Hun chatter i helgeturnus og har fag-og veiledningsansvar.

Del