Digitale gudstjenesterDigitale gudstjenester

Vi feirer gudstjenester digitalt - sammen hver for oss, der vi er.

Den norske kirkes nasjonale Facebook-side og Youtube-kanal sender gudstjeneste søndag i oddetallsuker kl 11.00. Du finner de ved å gå tilfacebook.com/dennorskekirke.

Del