Marianne Hermann Brekken

Prest

Sokneprest i Haug og Bakke, Tunsberg bispedømme

Del