Line Heiberg Ringen

Line er studentprest ved VID vitenskapelige Høgskole. Høsten 2019 begynner hun som skoleprest på Kristelig gymnasium i Oslo

(Har chattepause frem til høsten)

Del