Håvard Osland

Diakon

Ambulerende diakon for Sjømannskirken i Australia og på New Zealand

Del