Våre prester og diakoner

23.02.2017 18:20

Pernille Astrup

Pernille slutter i Nettkirken 1.januar 2018 etter fem flotte år

29.03.2017 10:10

Harald Daasvand

Harald slutter i Nettkirken 1.januar 2018 etter lang tjeneste siden oppstarten i 1999

08.05.2017 10:21

Roger Brevik

29.03.2017 09:35

Knut Nåtedal

I permisjon fram til sommeren 2018

17.08.2017 12:03

Britt Aanes Ekhougen

17.08.2017 12:02

Einar Vannebo

17.08.2017 12:03

Eli Kristin Flåten

17.08.2017 12:03

Inger Bækken

17.08.2017 12:03

Ingrid Nyhus

17.08.2017 12:03

Ingunn Grytnes Kristensen

17.08.2017 12:03

Janne Sukka

23.02.2017 18:19

Lena Rebekka Risnes

17.08.2017 12:03

Maria Paulsen Skjerdingstad

17.08.2017 12:03

Marie Skarrebo Holmen

04.09.2017 11:11

Line Heiberg Ringen

18.09.2017 22:55

Marianne Hermann Brekken

18.09.2017 23:00

Kjersti Østland Midttun

08.05.2017 10:21

Line Kvalvaag

Del