Våre prester og diakoner

26.05.2021 14:37

Kristian Kyllingstad

11.01.2020 14:01

Bjørg Berge-Øvrebø

Prest

10.02.2020 10:34

Edel Lilleeng Solberg

Diakon

10.01.2020 17:54

Eilev Erikstein

Diakon

17.08.2017 12:03

Ingunn Grytnes Kristensen

Diakon

05.03.2020 15:55

Kristin Strand

Prest

13.03.2020 14:12

Berit Bjørnerud

Prest

15.03.2020 11:27

Kristin Heskje

Sjømannsprest

21.03.2020 12:30

Øyvind Aadland

Sjømannsprest

19.04.2020 23:38

Håvard Osland

Diakon

26.05.2021 14:37

Kristian Kyllingstad

Del