Våre prester og diakoner

18.09.2017 23:00

Kjersti Østland Midttun

Nettprest og daglig leder

30.04.2018 14:26

Ellen Langlete Haga

Nettprest

11.01.2020 14:01

Bjørg Berge-Øvrebø

Prest

10.02.2020 10:34

Edel Lilleeng Solberg

Diakon

10.01.2020 17:54

Eilev Erikstein

Diakon

27.06.2019 19:27

Hanne Marie Pedersen

Prest

17.08.2017 12:03

Ingunn Grytnes Kristensen

Diakon

20.04.2018 08:28

Kristian Kyllingstad

Prest

13.01.2020 16:23

Marte Solbakken Leberg

Prest

05.03.2020 15:55

Kristin Strand

Prest

12.03.2020 16:01

Christine H. Aarflot

Prest

13.03.2020 13:07

Line Kvalvaag

Sjømannsprest

13.03.2020 14:12

Berit Bjørnerud

Prest

14.03.2020 14:44

Stein Vangen

Sjømannsprest

15.03.2020 11:27

Kristin Heskje

Sjømannsprest

21.03.2020 12:30

Øyvind Aadland

Sjømannsprest

21.03.2020 12:30

Anne Netland

Sjømannsprest

21.03.2020 12:30

Gisle Meling

Sjømannsprest

19.04.2020 23:38

Håvard Osland

Diakon

09.10.2020 14:00

Annette Tronsen Spilling

Del